Saturday, September 1, 2012

Himpunan Masalah Solat Jumaat

Bilangan Makmum
@ Tidak disyaratkan apa-apa jumlah minimum bagi bilangan jemaah solat Jumaat. (1)
@ Pendapat yg rajih (lebih tepat) ialah apa jua syarat mengenai bilangan utk solat Juma'at tidak sahih dan hadis Jabir ra yg menetapkan bilangan 40 itu ditolak oleh ahli2 hadis. Imam Syun'ani, Subulus Salam: 2/56; Syawkani, nailool Awthor: 3/262' Ta'aliq Bulughul Maram: 1/90) (2)
Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rh (Majmu' Fatawa: 20/208) " mana-mana orang yg i'tiqad wajibnya manusia utk mengikuti salah satu madzhab yg Empat, tanpa yg lainnya, maka wajib bertaubat...."
@ Ahli Hadis yg paling menyerlah abad ini, alMuhaddith Albani telah membuat tahqeeqan (penilaian analitis) dalam masalah ini dan inilah rumusannya: (2)
Amat anih sekali dalam perkembangan Fiqh sehingga aku dapati ada 15 pendapat fiqih mengenai bilangan ahli Juma'at dan keabsahan solat Juma'at.
@ Oleh itu solat Juma'at sah dilakukan di mana saja dan sah dgn dua orang (Imam dan seorang makmum). Inilah yg difatwakan oleh Khalifah Umar alKhattab ra (riwayat Ibn Abi Syaibah) kpd penduduk negara2 Teluk (spt Bahrain, Qatar) yg menulis surat memohon fatwa mengenai kedudukan solat Juma'at di sana, maka membalas dgn fatwanya supaya solatlah Juma'at di mana saja kalian berada." *tanpa di beratkan dgn syarat2. (2)

Jumaat dan Hal-hal berkaitan
@ Tidak diwajibkan solat Jumaat ke atas orang musafir. Walaubagaimanapun amat dianjurkan untuk tetap menghadirinya sebagai pilihan terbaik antara dua pendapat serta kerana banyaknya fadilat solat itu sendiri. (1#1)
@ Niat solat jumaat jama bersama asar "Aku solat jumaat jama dengan asar.." (1#5)
@ Solat Jumaat adalah tetap sah sekalipun seseorang itu tidak dapat sujud dengan sempurna disebabkan oleh suasana masjid yang penuh sesak. (1#1)
@ Syarat sah solat Juma'at ialah didahului dengan dua khutbah. Adapun sifat khutbah, kaifiyat atau rukun2 itu adalah permasalahan khilafiah. Asalkan solat Juma'at itu ada dua khutbah sudah memenuhi syarat. Jika dia melanggar sunnah-sunnah khutbah tidak menjejaskan atau membatalkan Juma'at kerana hanya dia tidak bertahmid dan berselawat pada khutbah kedua kerana minima tahmid itu adalah pada khutbah pertama. Khutbah kedua adalah sambungan sahaja. (lihat Dr Sa'id alQahthani, Solatul Jum'ah, cetakan Riyadh: maktabah alJuraisi) (1#4)
@ Musafir selepas subuh dengan kenderaan yang boleh digunakan untuk ke tempat solat jumaat - Wajib solat jumaat. (1#6)
@ Masbuq solat jumaat - sah hukum jumaat sekiranya masbuq dengan makmum yang sekurang-kurangnya mendapat satu rakaat bersama imam (1#7)

Solat Sunat Jumaat
@ Pendapat yang rajih, tidak ada solat sunat qabliyah sebelum Jumaat (3)
@ Ketika Imam berkhutbah, solat tahiyyatul masjid sebelum duduk (3#3)
@ Solat sunat 2 atau 4 rakaat selepas Jumaat. Afdal 4 rakaat. (3)

Rujukan
1) Jumaat dan permasalahan  #1#2#3, #4, #5, #6, #7
2) Bilangan Makmum #1, #2
3) Solat sunat Jumaat #1, #2, #3, #4

No comments: