Tuesday, January 6, 2009

Muharram - Asyura

Oleh MOHD. YAAKUB MOHD. YUNUS

ALLAH s.w.t. dengan sifat-Nya yang Maha Pemurah (al-Rahmah) lagi Maha Penyayang (al-Rahman) telah menetapkan sesetengah bulan itu memiliki keutamaan yang lebih berbanding dengan bulan-bulan lain.

Penetapan itu agar Dia dapat memberi ganjaran yang lebih kepada hamba-hamba-Nya pada kadar-kadar masa tertentu itu.

Di antara bulan yang dianggap istimewa adalah Muharam yang merupakan bulan pertama dalam kalendar hijrah.

Ia juga merupakan salah satu dari empat bulan yang penuh berkat.

Firman-Nya: “Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua belas bulan, (yang telah ditetapkan) dalam Kitab Allah semasa Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan yang dihormati.

“Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu (dengan melanggar larangan-Nya); dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya; dan ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa.” – (al-Tawbah: 36)

Menerusi firman-Nya; “maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu (dengan melanggar larangan-Nya)” ia menunjukkan bahawa pada bulan-bulan haram yang mana Muharam adalah salah satu darinya kita dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang.

Ini kerana dosa melakukan kemungkaran pada bulan-bulan ini adalah lebih buruk balasannya daripada Allah berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Namun begitu bagi mereka yang melakukan amal-amal soleh, ganjaran pahalanya juga adalah lebih tinggi berbanding dengan bulan-bulan yang lain.

Jika firman-Nya di atas hanya menunjukkan terdapat empat bulan yang dihormati dalam setahun maka sabda Nabi Muhammad s.a.w memperincikan lagi tentang nama bulan-bulan tersebut: “Sesungguhnya zaman itu akan terus berlalu sebagaimana saat Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada dua belas bulan. Empat di antaranya ialah bulan-bulan yang haram, tiga di antaranya ialah berturut-turut, iaitu bulan-bulan Zulkaedah, Zulhijah dan Muharam. Bulan Rejab adalah bulan Mudhar (nama satu kabilah) yang terletak di antara Jamadilakhir dan Syaaban.” – Hadis riwayat Imam al-Bukhari.

Oleh itu hendaklah pada bulan Muharam yang mulia ini kita hindarkan diri daripada melakukan amalan yang dilarang dan mempertingkatkan amal ibadah yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah s.w.t. terutamanya ibadah puasa.

Ini kerana Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah al-Muharam dan sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat malam.” – Hadis riwayat Imam Muslim.

Sabda baginda, ‘Bulan Allah al-Muharam’ menunjukkan betapa mulianya bulan Muharam ini. Oleh itu hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk berpuasa sebanyak mungkin pada bulan Muharam. Namun ini tidak bermakna kita disyariatkan untuk berpuasa sepanjang bulan ini kerana Rasulullah s.a.w. hanya berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan sahaja.

Aisyah r.a. berkata: “Aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah s.a.w. menyempurnakan puasa sebulan melainkan di bulan Ramadan dan aku tidak pernah melihatnya lebih banyak berpuasa melainkan pada bulan Syaaban.” – Hadis riwayat Imam al-Bukhari.

Pada bulan Muharam ini juga terdapat hari yang digelar sebagai Asyura iaitu hari di mana Nabi Musa a.s. dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah daripada tentera Firaun.

Nabi s.a.w. datang ke Madinah dan dilihatnya orang-orang Yahudi, berpuasa pada hari Asyura. Menurut mereka: Ini hari baik di saat mana Allah membebaskan Nabi Musa daripada Firaun. Maka sabda Nabi s.a.w, Kamu lebih berhak terhadap Musa daripada mereka maka berpuasalah. – Hadis riwayat Imam al-Bukhari.

Melalui hadis itu juga dapat kita fahami bahawa amal ibadah khusus sempena hari Asyura yang diiktiraf oleh Rasulullah s.a.w. ialah ibadah puasa. Ternyata berpuasa pada hari Asyura ini memiliki kelebihan atau fadilat yang begitu besar.

Ibnu Abbas r.a. pernah ditanya mengenai masalah berpuasa pada hari Asyura, beliau menjawab: Aku tidak pernah melihat Rasulullah s.a.w. berpuasa sehari pada hari Asyura untuk mencari kelebihan atau fadilat yang tidak ada pada hari-hari selain hari ini. - Hadis riwayat Imam al-Bukhari.

Berpuasa pada hari Asyura juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita pada tahun sebelumnya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w: “Puasa tiga hari dari setiap bulan sejak dari Ramadan ke Ramadan berikutnya dianggap berpuasa setahun penuh. Sedangkan puasa hari Arafah pahalanya menurut Allah dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Adapun puasa hari Asyura, pahalanya menurut Allah dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya.” – Hadis riwayat Imam Muslim.

Allah juga mengurniakan taufik-Nya kepada mereka yang berpuasa pada hari Asyura. Dari Ibnu ‘Umar r.a., dia berkata: ”Tidaklah seorang hamba berpuasa di dalamnya (hari Asyura) kecuali puasanya akan memberikan taufik kepadanya.” – Hadis riwayat Imam al-Bukhari.

Disunahkan juga untuk menambahkan puasa pada hari Asyura tersebut dengan berpuasa sehari sebelum ataupun sehari sesudahnya. Rasulullah s.a.w. memerintahkan hal ini bertujuan untuk menyelisihi amalan orang Yahudi.

Rasulullah s.a.w. bersabda: ”Berpuasalah kalian pada hari Asyura dan berselisihlah dengan orang Yahudi di dalamnya, dan berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya.” – Hadis riwayat Imam Ahmad.

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah: Susunan (kelebihan) puasanya ada tiga, yang paling sempurna ialah puasa (dimulakan) sehari sebelumnya dan sehari selepasnya, berikutnya (boleh juga) puasa pada hari kesembilan (Tasu’aa) dan kesepuluh (‘Asyura), terdapat banyak hadis dalam perkara ini, berikutnya pula (boleh juga) puasa pada 10 Muharam sahaja. - Rujuk Zaad al-Ma’ad.

Rasulullah s.a.w. tidak pernah memerintahkan amalan ibadah lain untuk dikhususkan sempena hari Asyura melainkan ibadah berpuasa sebegini sahaja.

Oleh itu sebaik-baiknya kita berusaha untuk mengamalkan sunah Nabi s.a.w. study study study

* MOHD. YAAKUB MOHD. YUNUS ialah Penolong Naib Presiden Bahagian Perbankan
Perniagaan, Affin Bank Berhad.